Hitta Till oss:

Från Ullared: Kör mot Varberg. Efter knappt en km sväng vänster vid skylt SVARTRÅ 8. Följ vägen och kör mot Svartrå tills du kommer till en lång nerförsbacke. I slutet av nerförsbacken ligger en stor bondgård på vänster sida. Sväng höger där vid  blå skylt Åkulla 6. sväng sedan omedelbart vänster vid skylt Lustorp. Följ vägen 1 km tills du kommer till en gård med rött boningshus och högt rött staket på höger sida.

Från Varberg: Kör mot Ullared, ca 20 km. Precis efter att du passerat skylten med kommungränsen till Falkenberg svänger du höger vid skylt Svartrå. Se vägbeskrivningen ovan.

Från Falkenberg: Kör mot Ullared. När du kommer till det lilla samhället KÖINGE svänger du vänster mot vandrarhemmet. Det är den enda större vägen till vänster, men lite dåligt skyltat. Efter ca 1 km kommer en Y-korsning, där håller du vänster mot Åkulla. Fortsätt ca 2 km, passera Larsagården på vänster sida och sväng sedan höger mot Svartrå. Kör 1 km tills du kommer till en gård med rött boningshus och högt rött staket på vänster sida.